Tidgiver for Blå Kors

Tidgivere er navnet på alle de frivillige i Blå Kors som gir litt av sin tid til sine medmennesker. Mange av menneskene i Blå Kors har ett ønske; å leve et normalt liv. Som tidgiver kan du bidra til det.

Hva er en Tidgiver?

En Tidgiver er et medmenneske som ønsker å utgjøre en forskjell gjennom å gi av sin tid til andre.

Det livet du lever, som kanskje er litt «A4», er et liv mange vil gi nesten hva som helst for å få. Men de vet ikke hvordan de skal komme seg dit. Det kan du bidra med, uten å gjøre noe annet enn du pleier. Du blir en del av de viktige bindeleddet og en helt avgjørende døråpner inn til samfunnet og et helt vanlig liv. Som Tidgiver tar du med deg din egen erfaring i møtet med folk som har en litt annen bagasje enn deg. Du bringer nye perspektiver inn og får med deg nye ut – som helt sikkert vil gjøre at du også vokser som menneske.

Hvordan blir jeg Tidgiver?

Det er enkelt å bli Tidgiver, og vi setter stor pris på ditt engasjement!

Du ser gjennom filmsnuttene fra ulike virksomheter i Blå Kors, ser om det du ønsker finnes i ditt område og melder deg direkte til en Blå Kors-aktivitet.

Du fyller ut skjemaet nedenfor. Da blir du kontaktet av oss, og sammen ser vi hva du kan bidra med.

Hvorfor bli Tidgiver?

Din tid er det mest verdifulle du kan gi til andre!

Du kan hjelpe en som trenger litt av din tid. Det som kan virke ubetydelig og hverdagslig for deg kan være livsviktig for noen andre. Som tidgiver vil du oppleve at du selv får mer tid ved å gi tid til andre.

Jeg vil bli Tidgiver

10 + 3 =