I SENTRUM STÅR ET MENNESKE

Frivilligheten i Blå Kors utføres av Tidgivere.
Mennesker som gir litt av tiden sin til andre.

Bli Tidgiver og gi litt tid til et annet menneske.