Kjære kollega!

Disse nettsidene er utviklet for at du som er ansvarlig og tilrettelegger for frivillig arbeid i din virksomhet, stiftelse eller forening skal få den informasjonen og kunnskapen du trenger for å kunne starte opp og drifte aktiviteter med frivillige. 

Vi arbeider ut ifra slagordet «i sentrum står et menneske» og verdiene medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet. Som faglig ansvarlig og tilrettelegger for frivillig arbeid i din enhet, representerer du Blå Kors og denne holdningen. Vårt felles mål er å inkludere frivillighet i alle deler av organisasjonen. Frivillighet er en viktig ressurs og virkemiddel for oss. Dette konseptet vil bli ytterligere forklart senere i håndboken. Vi forholder oss ellers til ordet frivillig når vi snakker i generelle termer eller når det ikke bare er i direkte tilknytning til Blå Kors.

Frivillighet kan utøves på mange forskjellige måter, også i Blå Kors. Den vanligste er å benytte frivillige som støttefunksjoner til brukere i sosiale settinger, men Tidgivere kan også opptre som styremedlemmer, økonomiske rådgivere eller har andre funksjoner knyttet opp mot enhetene eller brukere. Tidgivere skal være et supplement til de ansatte, ikke en erstatning. Ansatte og Tidgivere har derfor ulike roller, funksjoner og ansvar.

Lykke til med arbeidet! 

For informasjon om innlogging, kontakt kathrine.toppe@blakors.no

Innlogging for eksisterende brukere