Møt en Tidgiver

Tidgivere er helt avgjørende for at Blå Kors skal lykkes. Vi har nesten like mange Tidgivere som ansatte i Blå Kors og hver eneste dag utgjør de en forskjell. Med hjerte kunnskap og kraft hjelper de oss å skape muligheter for mestring og mening.