Blå Kors er Norges største ideelle aktør innen behandling av rus-og avhengighetsrelaterte problemer. I tillegg drives et omfattende arbeid innen forebygging, gatenære lavterskel, bo- og omsorg samt ettervernstilbud.

Blå Kors har også videregående skoler, kompetansesentre, attføringsbedrifter og ferietilbud til barn og familier. Gjennom Blå Kors Ung arrangeres ulike fritidsaktiviteter for barn og ungdom rundt om i landet.

Totalt har Blå kors i Norge 52 virksomheter i 15 fylker, med mer enn 1000 ansatte og 700 Tidgivere.

Blå Kors er også en del av en internasjonal bevegelse med Blå Kors – organisasjoner i 42 land. Med støtte fra Norad driver blant annet Blå Kors Norge et samarbeidsprosjekt med Blå Kors Lesotho.

Mer info om Blå Kors finner du på blakors.no

 

Frivillige i Blå Kors = Tidgivere

Frivilligheten handler om å gi tid til hverandre.

I Blå Kors møter vi mange som har ett stort ønske; å leve et vanlig liv. De trenger tid sammen med mennesker som ‘lever et helt vanlig liv’. Tid som kan brukes til hverdagslige ting som å gå på kafé sammen, spille bowling, kjøre til legen, bli med på klatretrening eller dra på butikken.

Bli Tidgiver du også!