«MED HJERTE, KUNNSKAP OG KRAFT
SKAPER BLÅ KORS MULIGHETER FOR MESTRING OG MENING»