fbpx

Personvernserklæring

Behandlingsansvarlige

Denne personvernerklæringen gjør rede for Blå Kors’ håndtering av tidgivers personopplysninger som samles inn til Blå Kors Hovedkontor for å utøve våre tjenester.

Generalsekretær i Blå Kors Norge er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Det daglige ansvaret for personopplysninger for tidgivere er delegert til Rådgiver Fundraising/Tidgiver i samarbeid med Avdelingsleder for Sosial Inkludering og Folkehelse. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, samt tilbaketrekking av samtykke kan når som helst gjøres til giver@blakors.no

Tidgivere

I Blå Kors kalles frivillige for «tidgivere». Frivillige kan melde sin interesse som tidgiver ved å fylle ut et skjema på tidgiver.no og Blå Kors sin app (se under). Vi spør om for- og etternavn, e-post, telefonnummer og adresse. Mailen går til Rådgiver Fundrasing | Tidgiver. Opplysningene brukes for å kunne opprette kontakt med virksomhetene/enhetene det er et ønske om å være frivillig i, og ellers til å ivareta relasjonen tidgiver har med Blå Kors. Opplysningene slettes når de er videresendt til ønsket virksomhet – som da overtar ansvaret for tidgiveren og dennes opplysninger. Vi registrerer også tidgivers grunndata elektronisk i databasen Tindra når den frivillige er godkjent som tidgiver. I de aktiviteter hvor politiattest er påkrevd innhentes denne i rekrutteringsprosessen av tidgiveransvarlig i den aktuelle virksomheten. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors.

Kontaktopplysningene som oppgis benytter vi til å gi relevant informasjon om Blå Kors sine generelle aktiviteter, dersom det ikke er reservert mot dette. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, eller når vi får beskjed om dette fra tidgiver.

Database og App

Vi håndterer personopplysninger i databasen Tindra, som er levert av Profundo. Blå Kors følger prinsippene for innebygd personvern, og benytter Tindra som system for å utføre dette.

Blå Kors sin app er synkronisert med databasen, og har en todelt funksjon: Den ene funksjonen gjelder et valgfritt giverforhold med Blå Kors. Den kan giver selv administrere ved å laste ned appen. Her ser giver sin giverhistorikk, lagrede personopplysninger og avtaler med oss, og kan gi pengebidrag.

Appens andre funksjon gjelder et tidgiver-forhold med Blå Kors. I denne funksjonen har kun utvalgte administratorer i Blå Kors-enheter der et tidgiver-forhold er opprettet tilgang på personopplysningene. Dette gjelder de kontaktopplysningene som er samtykket til og gitt oss. Formålet er å kunne gi nødvendig informasjon og ivareta en dialog om aktiviteter med tidgiver i Blå Kors. Appen er synkronisert med databasen, og dine opplysninger lagres der. Ved fylle ut din kontaktinfo i appen, samtykker du til at Blå Kors kan kontakte deg gjennom appen for å kunne fullføre ditt ønske om å bli tidgiver.

 

Kontaktinformasjon

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Det kan fra den registrerte kreves innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss, for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, samt tilbaketrekking av samtykke kan når som helst gjøres til giver@blakors.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Informasjonskapslene brukes for å analysere trafikken vår, forbedre nettsidene, gi innhold og annonser et personlig preg, og for å tilby funksjoner knyttet til sosiale medier som Facebook og Instagram. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.